2.ชั้นวางเอกสาร-ตู้ลิ้นชัก-ตู้ใส่แฟ้ม

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

10.ตู้เก็บแฟ้มเอกสารไม้-Smart FORM

 • 63.5CL800 Cabinet ตู้เตี้ยโล่ง ขนาดกว้าง 800 X ลึก 400 X สูง 850 มม.
  2,900.00 ฿
  3,500.00 ฿  (-17%)
 • 64.5CL810 Cabinet ตู้เตี้ยชนิดบานเปิด ขนาดกว้าง 800 X ลึก 400 X สูง 850 มม.
  3,200.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-29%)
 • 65.5CL820 Cabinet ตู้เตี้ยบานเลื่อน ขนาดกว้าง 800 X ลึก 400 X สูง 850 มม.
  3,500.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-30%)
 • 66.5CM800 Cabinet ตู้กลางโล่ง ขนาดกว้าง 800 X ลึก 400 X สูง 1600 มม.
  3,200.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-41%)
 • 67.5CM810 Cabinet ตู้กลางโล่ง ขนาดกว้าง 800 X ลึก 400 X สูง 1600 มม.
  4,300.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-34%)
 • 68.5PD662 Cabinet ตู้เสริมข้างแบบล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก ขนาดกว้าง 472 X ลึก 516 X สูง 600 มม.
  3,500.00 ฿
  5,200.00 ฿  (-33%)

5.ตู้เอกสารเอกสารเตี้ย-HYBRIDA

 • 1.MOBILE PEDESTSL
  6,000.00 ฿
 • 14.ID-ID-MF21-01
  0.00 ฿
 • 20.CHATEAU SERIES
  9,200.00 ฿
 • 21.CHATAU SERIES
  6,500.00 ฿
  9,200.00 ฿  (-29%)
 • 22.CHATEAU SERIES
  11,200.00 ฿
 • 3.BEANOVA SERIES
  25,000.00 ฿
  35,000.00 ฿  (-29%)

6.ตู้เอกสารสูง-HYBRIDA

 • 50.HB-CI814K-MOTIF SERIES-ตู้เอกสารบานเปิดทึบขนาดกว้าง 800 x ลึก 400 X สูง 1250 มม.
  9,500.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-37%)
 • HB-EX1CI810 SERIES ตู้เอกสารบานเปิดกระจกขนาดกว้าง gar x ลึก 400 x สูง 1250 มม.
  25,000.00 ฿
  35,000.00 ฿  (-29%)
 • 49.HB-CI810K-MOTIF SERIES-ตู้เอกสารบานเปิดทึบขนาดกว้าง 800 x ลึก 400 X สูง 1250 มม.
  7,600.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-24%)
 • 47.HB-CM814-MOTIF SERIES ตู้เอกสารต่างบานเปิดหีบบนบานเปิดกระทขนาดกว้าง 800 x ลึก400xสูง 1860 มม.
  17,000.00 ฿
 • 48.HB-CM824K-MOTIF SERIES ตู้เอกสารต่างบานเปิดหีบบนบานเปิดกระทขนาดกว้าง 800 x ลึก400xสูง 1860 มม.
  18,000.00 ฿
 • 51.HB-CI820K-MOTIF SERIES -ตู้เอกสารบานเปิดทึบขนาดกว้าง 800 x ลึก 400 X สูง 1250 มม.
  8,500.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-15%)

7.LOW CABINET/ตู้เอกสารเตี้ย- MO-TECH

 • 89.LOW CABINET/2CL800
  4,100.00 ฿
 • 89.1.LOW CABINET/2CL800-green
  3,650.00 ฿
 • 90.LOW CABINET/2CL810
  5,750.00 ฿
 • 90.1.LOW CABINET/2CL810-green
  4,850.00 ฿
 • 91.LOW CABINET/2CL820
  6,200.00 ฿
 • 91.1.LOW CABINET/2CL820-green
  5,400.00 ฿

**ตู้สุง 125 ซม.-MO-TECH WOOD

 • ตู้เอกสารบานเปิด ทึบล่าง บนกระจก
  0.00 ฿
  12,900.00 ฿
 • ตู้เอกสารบานเปิดกระจก
  12,900.00 ฿

8.HIGH CABINET/ตู้สูง 160 ซม.-MO-TECH WOOD

 • 9็5.HIGH CABINET/2CM800-LCD
  6,500.00 ฿
 • 95.1HIGH CABINET/2CM800-green
  3,200.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-47%)
 • 96.HIGH CABINET/2CM810
  7,950.00 ฿
 • 96.1 HIGH CABINET/2CM810-green
  4,500.00 ฿
  7,950.00 ฿  (-43%)
 • 97.HIGH CABINET/2CM813
  9,700.00 ฿
 • 99.HIGH CABINET/2CM820
  7,500.00 ฿

&ตู้ลิ้นชัก-TAIYO

 • 1.ตู้มีล้อเลื่อน 2 ลิ้นชักใต้โต๊ะผู้บริหาร 4PD662
  5,200.00 ฿
  6,850.00 ฿  (-24%)
 • 2.ตู้มีล้อเลื่อน 3 ลิ้นชักใต้โต๊ะผู้บริหาร 4PD663
  5,300.00 ฿
  6,850.00 ฿  (-23%)
 • 3.ตู้มีล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก 4PD753
  5,500.00 ฿
  7,950.00 ฿  (-31%)
 • 4. ตู้เสริมข้างระบบล้อเลื่อน 3 ลิ้นชัก ขนาดกว้าง 400 X ลึก 600 X สูง 600 มม.
  6,500.00 ฿
  8,250.00 ฿  (-21%)
 • 5.ตู้ (ตัวถัง 2 ลิ้นชัก) 4DW442
  2,500.00 ฿
  4,100.00 ฿  (-39%)
 • 6.ตู้ (ตัวถัง 2 ลิ้นชัก) 4DW552
  3,000.00 ฿
  4,100.00 ฿  (-27%)

6.LOW CABINET/ตู้เตี้ย-THAIYO

 • 36.LOW CABINET 4CL800
  3,000.00 ฿
  4,850.00 ฿  (-38%)
 • 38.LOW CABINET 4CL820
  5,000.00 ฿
  7,850.00 ฿  (-36%)
 • 39.LOW CABINET 4CL950
  6,500.00 ฿
  10,150.00 ฿  (-36%)
 • 37.LOW CABINET 4CL810
  5,700.00 ฿
  7,300.00 ฿  (-22%)

7.MEDIUM CABINET/ตู้สูง 160 ซม.-TAIYO

 • 48.HIGH CABINET 4CM953
  17,850.00 ฿
 • 47.HIGH CABINET 4CM951
  17,600.00 ฿
 • 46.HIGH CABINET 4CM950
  7,500.00 ฿
  13,100.00 ฿  (-43%)
 • 6.HIGH CABINET 4CM823
  8,500.00 ฿
  15,750.00 ฿  (-46%)
 • 41.HIGH CABINET 4CM810
  6,500.00 ฿
  9,700.00 ฿  (-33%)
 • 44.HIGH CABINET 4CM820
  7,000.00 ฿
  10,450.00 ฿  (-33%)

8.HIGH CABINET/ตู้สูง 2เมตร-TAIYO

 • 49.ตู้เก็บเอกสารสูง แบบโล่ง 5ชั้น
  7,500.00 ฿
  10,350.00 ฿  (-28%)
 • 50.ตู้เก็บเอกสารสุง บนโล่ง ล่างบานเปิดทึบ
  8,000.00 ฿
  11,150.00 ฿  (-28%)
 • 51.ตู้เก็บเอกสารสูงบนบานทึบ ล่างบานเปิดทึบ
  9,500.00 ฿
  15,300.00 ฿  (-38%)
 • 52.ตู้เก็บเอกสารสูงบนบานทึบ ล่างบานเปิดทึบ
  12,000.00 ฿
  17,050.00 ฿  (-30%)
 • 53.ตู้เก็บเอกสารสูงบนโล่ง ล่างบานเลื่นทึบ
  8,900.00 ฿
  11,900.00 ฿  (-25%)
 • 54.4CH950 ตู้เก็บเอกสารสูงบนโล่ง ล่าง2ลิ้นชัก
  8,600.00 ฿
  15,950.00 ฿  (-46%)

1.2 ตู้ ผู้บริหาร MOTIF STORAGE

 • 1.HB-PD662
  5,000.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-29%)
 • 58.HB-CL810
  7,500.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-25%)
 • 59.HB-CL820
  5,000.00 ฿
  7,800.00 ฿  (-36%)
 • 60.HB-CL814
  7,600.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-37%)
 • 61.HB-CM8141
  11,000.00 ฿
  17,000.00 ฿  (-35%)
 • 62.HB-CM824
  15,000.00 ฿
  18,000.00 ฿  (-17%)

Visitors: 261,804