• 5CL800 Cabinet ตู้เตี้ยโล่ง ขนาดกว้าง 800 X ลึก 400 X สูง 850 มม.
  2,900.00 ฿
  3,500.00 ฿  (-17%)
 • 5CL810 Cabinet ตู้เตี้ยชนิดบานเปิด ขนาดกว้าง 800 X ลึก 400 X สูง 850 มม.
  3,900.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-13%)
 • 5CL820 Cabinet ตู้เตี้ยบานเลื่อน ขนาดกว้าง 800 X ลึก 400 X สูง 850 มม.
  3,900.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-22%)
 • 5CM800 Cabinet ตู้กลางโล่ง ขนาดกว้าง 800 X ลึก 400 X สูง 1600 มม.
  4,300.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-20%)
 • 5CM810 Cabinet ตู้กลางโล่ง ขนาดกว้าง 800 X ลึก 400 X สูง 1600 มม.
  5,300.00 ฿
  6,500.00 ฿  (-18%)
 • 5PD662 Cabinet ตู้เสริมข้างแบบล้อเลื่อน 2 ลิ้นชัก ขนาดกว้าง 472 X ลึก 516 X สูง 600 มม.
  4,400.00 ฿
  5,200.00 ฿  (-15%)
Visitors: 328,648