• CA 777A เก้าอี้ผู้บริหาร(พนักพิงสูง) 655(W) x 680(D)x1160-1260(H) mm.
  9,900.00 ฿
  9,900.00 ฿
 • E4 A เก้าอี้ผู้บริหาร (พนักพิงสูง) 640(W) x 750(D)x 1150-1210(H) mm.
  11,500.00 ฿
  11,500.00 ฿
 • BB 2 เก้าอี้ผู้บริหารเก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 670 x ลึก 745x สูง (1115-1210) มม. น้ำหนัก 18 กก.
  6,500.00 ฿
  6,500.00 ฿
 • E3 A เก้าอี้ผู้บริหาร (พนักพิงสูง) 680(W) x 800(D)x1190-1250(H) mm.
  9,600.00 ฿
  9,600.00 ฿
 • CA 222A เก้าอี้ผู้บริหาร (พนักพิงสูง) เก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 595(W)x695(D)x1110-1220(H) mm.
  6,000.00 ฿
  6,000.00 ฿
 • CA333 A เก้าอี้ผู้บริหาร(พนักพิงสูง) 610(w)x 690(D)x1120-1230 (H)mm.
  7,000.00 ฿
  7,000.00 ฿
 • CA 502A เก้าอี้ผู้บริหาร (พนักพิงสูง) เก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 622 X ลึก 688 X สูง (1154-1270) มม.
  8,300.00 ฿
  8,300.00 ฿
 • BB1 เก้าอี้ผู้บริหาร เก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 640 x ลึก 670x สูง (1115-1210) มม. น้ำหนัก 16 กก.
  7,000.00 ฿
  7,000.00 ฿
 • E1A เก้าอี้ผู้บริหาร(พนักพิงสูง) 680(W) x 790(D)x 1165 -1225(H) mm.
  9,600.00 ฿
  9,600.00 ฿
 • E2A เก้าอี้ผู้บริหารระดับสูง (พนักพิงสูง) 655(W) x 680(D)x1160-1260(H) mm.
  9,600.00 ฿
  9,600.00 ฿
 • Prime-4A เก้าอี้ผู้บริหาร(มีพนักพิงและเท้าแขน)
  12,500.00 ฿
  12,500.00 ฿
 • CA 501A ดำ เก้าอี้ผู้บริหาร (พนักพิงสูง)เก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง600 x ลึก 635x สูง (1070-1170) มม. น้ำหนัก 17 กก.
  8,300.00 ฿
  8,300.00 ฿
 • CA 555 A เก้าอี้ผู้บริหาร (พนักพิงสูง) เก้าอี้สำนักงาน ขนาดกว้าง 680(W)x715(D)x1160-1260(H) mm
  7,500.00 ฿
  7,500.00 ฿
 • CA 444 A เก้าอี้ผู้บริหาร (พนักพิงสูง) 690(w)x790(D)x1150-1280(H) mm.
  7,500.00 ฿
  7,500.00 ฿
 • Prime-1A เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง มีเท้าแขน
  12,500.00 ฿
  12,500.00 ฿
 • Prime-2A เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง มีเท้าแขน
  13,500.00 ฿
  13,500.00 ฿
 • Prime-3A เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง มีเท้าแขน
  12,500.00 ฿
  12,500.00 ฿
 • Prime-5A เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง มีเท้าแขน
  12,500.00 ฿
  12,500.00 ฿
 • Prime-6A เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง มีเท้าแขน
  12,500.00 ฿
  12,500.00 ฿
 • Prime-7A เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง มีเท้าแขน
  13,500.00 ฿
  13,500.00 ฿
 • Prime-8A เก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง มีเท้าแขน
  13,500.00 ฿
  13,500.00 ฿
 • Prime-8C เก้าอี้สำนักงานพนักพิงต่ำ มีเท้าแขน
  12,500.00 ฿
  12,500.00 ฿
Visitors: 328,650