• HB-CI814K-MOTIF SERIES-ตู้เอกสารบานเปิดทึบขนาดกว้าง 800 x ลึก 400 X สูง 1250 มม.
  9,500.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-37%)
 • HB-EX1CI810 SERIES ตู้เอกสารบานเปิดกระจกขนาดกว้าง gar x ลึก 400 x สูง 1250 มม.
  25,000.00 ฿
  35,000.00 ฿  (-29%)
 • HB-CI810K-MOTIF SERIES-ตู้เอกสารบานเปิดทึบขนาดกว้าง 800 x ลึก 400 X สูง 1250 มม.
  7,600.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-24%)
 • HB-CM814-MOTIF SERIES ตู้เอกสารต่างบานเปิดหีบบนบานเปิดกระทขนาดกว้าง 800 x ลึก400xสูง 1860 มม.
  17,000.00 ฿
 • HB-CM824K-MOTIF SERIES ตู้เอกสารต่างบานเปิดหีบบนบานเปิดกระทขนาดกว้าง 800 x ลึก400xสูง 1860 มม.
  18,000.00 ฿
 • HB-CI820K-MOTIF SERIES -ตู้เอกสารบานเปิดทึบขนาดกว้าง 800 x ลึก 400 X สูง 1250 มม.
  8,500.00 ฿
  10,000.00 ฿  (-15%)
Visitors: 277,861