• ตู้ 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด
  6,500.00 ฿
  7,500.00 ฿  (-13%)
 • ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต
  4,500.00 ฿
  5,600.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
  5,500.00 ฿
  6,800.00 ฿  (-19%)
 • ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
  7,500.00 ฿
  8,400.00 ฿  (-11%)
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต
  4,400.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต
  5,300.00 ฿
  6,600.00 ฿  (-20%)
 • ตู้บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต
  6,900.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-14%)
 • ตู้บานเลื่อนสูงบานกระจก
  9,900.00 ฿
  12,900.00 ฿  (-23%)
 • ตู้บานเลื่อนสูงบานทึบ
  10,100.00 ฿
  12,500.00 ฿  (-19%)
 • ตู้บานเลื่อนสูงอเนกประสงค์
  9,800.00 ฿
  12,900.00 ฿  (-24%)
Visitors: 327,684