• *104.CPT-A06 ACCESSORIES GT 120
  700.00 ฿
 • *99.CPT-A01 ACCESSORIES GT 120
  800.00 ฿
 • 100.CPT-A02 ACCESSORIES GT 120
  2,000.00 ฿
 • 102.CPT-A03 ACCESSORIES GT 120
  2,400.00 ฿
 • 32.CPT-A04 ACCESSORIES GT 120
  2,800.00 ฿
 • 33.CPT-A05 ACCESSORIES GT 120
  550.00 ฿
 • ตัวต่อ ตู้รางเลื่อนแบบมือพลักCPT-E2 ตู้เอกสารรางเลื่อน ST SERIES
  38,400.00 ฿
  48,000.00 ฿  (-20%)
 • ตัวต่อตู้ ตู้รางเลื่อนแบบมือพลัก CPT-E4 ตู้เอกสารรางเลื่อน ST SERIES
  64,000.00 ฿
  80,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้ต่อ ตู้เอกสารรางเลื่อน CPT-EX2ตู้เอกสารรางเลื่อน GT 120 SERIES
  68,000.00 ฿
  85,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้ต่อ ตู้เอกสารรางเลื่อน CPT-EX4 ตู้เอกสารรางเลื่อน GT 120 SERIES เพิ่มเติมได้ 4 แถว
  120,000.00 ฿
  150,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้ต่อรางเลื่อนแบบอเนกประสงค์ 2 แผง CPT-EX2T ตู้เอกสารรางเลื่อน GT 100 SERIES
  61,200.00 ฿
  76,500.00 ฿  (-20%)
 • ตู้ต่อรางเลื่อนแบบอเนกประสงค์ 2 แผง CPT-EX4T ตู้เอกสารรางเลื่อน GT 100 SERIES
  108,000.00 ฿
  135,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้รางเลื่อน 4 แถว CPT-409 ตู้เอกสารรางเลื่อน GT 120 SERIES
  616,000.00 ฿
  770,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้รางเลื่อนแบบ 1 แถว 7 ตู้ มอก. CPT-107T ตู้เอกสารรางเลื่อน GT 100 SERIES
  129,600.00 ฿
  162,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้รางเลื่อนแบบ 1 แถว 9 ตู้ มอก. CPT-109T ตู้เอกสารรางเลื่อน GT 100 SERIES
  165,600.00 ฿
  207,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้รางเลื่อนแบบมือพลัก 1 แถว 10 ตู้ CPT-10 ตู้เอกสารรางเลื่อน ST SERIES
  124,000.00 ฿
  155,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้รางเลื่อนแบบมือพลัก 1 แถว 4 ตู้ CPT-4 ตู้เอกสารรางเลื่อน ST SERIES
  64,000.00 ฿
  80,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้รางเลื่อนแบบมือพลัก 1 แถว 6 ตู้ CPT-6 ตู้เอกสารรางเลื่อน ST SERIES
  84,000.00 ฿
  105,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้รางเลื่อนแบบมือพลัก 1 แถว 8 ตู้ CPT-8 ตู้เอกสารรางเลื่อน ST SERIES
  104,000.00 ฿
  130,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เอกสารรางเลื่อน 1 แถว 5 ตู้ CPT-105 ตู้เอกสารรางเลื่อน GT 120 SERIES
  108,000.00 ฿
  135,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เอกสารรางเลื่อน 1 แถว 7 ตู้ CPT-107 ตู้เอกสารรางเลื่อน GT 120 SERIES
  144,000.00 ฿
  180,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เอกสารรางเลื่อน 1 แถว 9 ตู้ CPT-109 ตู้เอกสารรางเลื่อน GT 120 SERIES
  184,000.00 ฿
  230,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เอกสารรางเลื่อน 2 แถว CPT-207 ตู้เอกสารรางเลื่อน GT 120 SERIES
  256,000.00 ฿
  320,000.00 ฿  (-20%)
 • ตู้เอกสารรางเลื่อน 2 แถว CPT-205 ตู้เอกสารรางเลื่อน GT 120 SERIES
  188,000.00 ฿
  235,000.00 ฿  (-20%)

Visitors: 271,806