• CB-78BWK-99-ตู้อุตสาหกรรมบานเปิด
  12,000.00 ฿
  19,500.00 ฿  (-38%)

   

 • EXPERT I
  40,000.00 ฿
  52,200.00 ฿  (-23%)

   

 • EXPERT II
  35,000.00 ฿
  49,200.00 ฿  (-29%)

   

 • FC-634 /ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก (มอก.)
  9,500.00 ฿
  12,700.00 ฿  (-25%)

   

 • FC-952/ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก
  4,500.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-18%)

   

 • FC-953 /ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก
  6,000.00 ฿
  7,300.00 ฿  (-18%)

   

 • FR-107/ตู้เก็บแบบฟอร์ม 7ลิ้นชัก
  2,200.00 ฿
  2,800.00 ฿  (-21%)

   

 • FR-110 /ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก
  2,500.00 ฿
  3,500.00 ฿  (-29%)

   

 • FR-910 /ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก
  5,000.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-17%)

   

 • FR-915 /ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก
  6,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-19%)

   

 • LK-003/ตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู
  10,500.00 ฿
  12,400.00 ฿  (-15%)

   

 • LK-006/ตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู
  10,500.00 ฿
  13,400.00 ฿  (-22%)

   

 • LK-009/ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู สีขาว
  12,000.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-20%)

   

 • LK-012/ตู้ล็อคเกอร์ 12 ประตู
  12,500.00 ฿
  15,300.00 ฿  (-18%)

   

 • LK-018/ตู้ล็อคเกอร์ 18 ประตู (มีกุญแจ มีสายยู)
  11,500.00 ฿
  17,500.00 ฿  (-34%)

   

 • LK-100-.ตู้ 2 บาน มือจับชนิดบิด-LK-100
  5,500.00 ฿
  8,300.00 ฿  (-34%)

   

 • LK-101-ตู้ 2 บาน (มอก.)
  8,500.00 ฿
  10,700.00 ฿  (-21%)

   

 • LK-33-KP/ตู้ล็อคเกอร์ 33ช่อง บานทึบ พร้อมกุญแจล็อค
  20,000.00 ฿
  26,000.00 ฿  (-23%)

   

 • LK-901/ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิดขนาดกว้าง 916 X ลึก 534 X สูง 1830 มม.
  7,500.00 ฿
  10,900.00 ฿  (-31%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • LK-903 Green/ตู้เสื้อผ้ามีแผ่นคั่นกลาง 2 บานเปิดแยกขนาดกว้าง 916 X ลึก 534 X สูง 1830 มม
  7,800.00 ฿
  12,100.00 ฿  (-36%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • LK33 CL ตู้ล็อคเกอร์ 33ช่อง ประตูเจาะช่องพร้อมกุญแจล็อคและระบบล็อค 4 รหัสเลข
  29,000.00 ฿
  36,000.00 ฿  (-19%)

   

 • LK33 KNตู้ล็อคเกอร์ 33ช่อง
  18,000.00 ฿
  26,000.00 ฿  (-31%)

   

 • LKM-06/ตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู
  4,900.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-30%)

   

 • LKM-06/ตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู
  5,500.00 ฿
  7,700.00 ฿  (-29%)

   


Visitors: 315,469