ตู้บานเลื่อนกระจก-ตู้บานเลื่อนทึบ-ตูู้มือจับเขาควาย ตู้เหล็กเอกสารสองบานเปิด

ตู้เอกสารเหล็ก-ตู้บานเลื่อนกระจก-ตู้บานเลื่อนทึบ-ตูู้มือจับเขาควาย ตู้เหล็กเอกสารสองบานเปิดเป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

3.CUPBOARO/ตู้บานเปิดบานเลื่อนทึบ-กระจกสูง-TAIYO

 • LK-100-.ตู้ 2 บาน มือจับชนิดบิด-LK-100
  4,900.00 ฿
  8,300.00 ฿  (-41%)
 • LK-101-ตู้ 2 บาน (มอก.)
  8,500.00 ฿
  10,700.00 ฿  (-21%)
 • ตู้บานเปิดทึบ 78"K/D
  18,000.00 ฿
 • CB-78BWK-99-ตู้อุตสาหกรรมบานเปิด
  12,000.00 ฿
  19,500.00 ฿  (-38%)

2. ตู้เอกสาร-ตู้เก็บแบบฟอร์มเอกสาร-TAIYO

 • 16.FR-107/ตู้เก็บแบบฟอร์ม 7ลิ้นชัก
  1,850.00 ฿
  2,800.00 ฿  (-34%)
 • 12.FC-952/ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก
  3,900.00 ฿
  5,500.00 ฿  (-29%)
 • 15.FR-110 /ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก
  2,500.00 ฿
  3,500.00 ฿  (-29%)
 • 11.FC-953 /ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก
  4,500.00 ฿
  7,300.00 ฿  (-38%)
 • 13.FR-915 /ตู้เก็บแบบฟอร์ม 15 ลิ้นชัก
  4,500.00 ฿
  8,000.00 ฿  (-44%)
 • 14.FR-910 /ตู้เก็บแบบฟอร์ม 10 ลิ้นชัก
  4,500.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-25%)

5.GENERAL CABINET/ตู้เอนกประสงค์

 • 24.RD-131/ตู้อเนกประสงค์ 13 ช่องแฟ้ม
  4,500.00 ฿
  7,500.00 ฿  (-40%)
 • 25.RD-411 /ตู้อเนกประสงค์ 3 in 1
  6,500.00 ฿
  11,100.00 ฿  (-41%)
 • 23.RD-106 /ตู้อเนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก
  6,500.00 ฿
  9,900.00 ฿  (-34%)
 • 81.RD-72 / ตู้บานเลื่อนสูงอเนกประสงค์
  8,500.00 ฿
  12,900.00 ฿  (-34%)

1. SLIDING DOOR CABINET/ตู้บานเลื่อนกระจก-บานทึบ TAIYO

 • 1.R012-ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฟุต
  3,200.00 ฿
  6,000.00 ฿  (-47%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 3.R-015 /ตู้บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต
  5,900.00 ฿
  8,700.00 ฿  (-32%)

   

 • 2.R-014/ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต
  4,500.00 ฿
  7,300.00 ฿  (-38%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 5.R024 GX /ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต
  4,500.00 ฿
  7,500.00 ฿  (-40%)

   

 • 6.R-025/ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
  5,900.00 ฿
  9,100.00 ฿  (-35%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 4.R022 RC /ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฟุต
  3,500.00 ฿
  6,100.00 ฿  (-43%)

   

11. locker / ตู้ล็อคเกอร์- เตี้ย

 • 63.LKM-06/ตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู
  4,300.00 ฿
  7,000.00 ฿  (-39%)
 • 66. LKM-09N/ ตู้โล่ง 9 ช่อง
  3,800.00 ฿
  5,400.00 ฿  (-30%)
 • 64.LKM-06/ตู้ล็อคเกอร์ 6 ประตู
  4,500.00 ฿
  7,700.00 ฿  (-42%)
 • 65.LKM-09/ตู้ล็อคเกอร์ 9 ประตู
  4,800.00 ฿
  8,700.00 ฿  (-45%)

14. book shelf/library shelf/ชั้นวางหนังสือเหล็ก ห้องสมุด-TAIYO

 • 123.ชั้นวางหนังสือ 4 ชั้น
  3,200.00 ฿
  5,700.00 ฿  (-44%)
 • 118.ชั้นวางสารแบบวางตรง
  3,800.00 ฿
  5,800.00 ฿  (-34%)
 • 120.ชั้นเก็บพัสดุภัณฑ์ 5 ชั้น
  6,800.00 ฿
 • 119.ชั้นเก็บพัสดุภัณฑ์ 4 ชั้น
  3,500.00 ฿
  5,900.00 ฿  (-41%)
 • 112.ชั้นห้องสมุด 5 ชั้น
  15,000.00 ฿
  19,000.00 ฿  (-21%)
 • 113.ชั้นห้องสมุด 1 ตอน
  8,500.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-35%)
 • 115.ชั้นห้องสมุด 2 ตอน
  18,000.00 ฿
  23,000.00 ฿  (-22%)
 • 116.ชั้นห้องสมุด 3 ตอน
  25,000.00 ฿
  33,000.00 ฿  (-24%)

4.filing shelf /ชั้นใส่แฟ้มเหล็ก-TAIYO

 • 21.S-366 / ชั้นวางแฟ้มตั้ง 2 ชั้น(20ช่อง)
  3,600.00 ฿
  5,600.00 ฿  (-36%)
 • 22.S-367 / ชั้นวางแฟ้มตั้ง 4 ชั้น (40 ช่อง)
  4,800.00 ฿
  9,200.00 ฿  (-48%)
Visitors: 261,808